MZDY

Pro klienty zajišťujeme:

  • kompletní vedení mzdové agendy
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
  • vyhotovení pravidelných měsíčních výkazů a jejich doručování na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • zastupování při kontrolách spojených s mzdovou agendou
  • roční zúčtování daně požadované zaměstnanci
  • vyhotovení vyúčtování daně ze závislé činnosti
  • personalistika - zpracování pracovních smluv, mzdových výměrů, výpovědí, dohod ...

Nezávazná poptávka:

* Povinné údaje jsou označeny tučně.

Název společnosti: *
IČO: *
Kontaktní osoba: *
Telefon: *
  
Průměrný měsíční počet: 
zaměstnanců na pracovní poměr:
zaměstnanců na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:
  
Opište kód *: ochrana proti spamu
 code